Частые запросы

Посетители online


Рекомендаціі щодо самообстеження молочних залоз
Самообстеження молочних залоз, самообстеження грудей, прощупування грудей, наявнiсть жовтуватих або кров'янистих видiлень з соска

    


           
   
Самообстеження молочних залоз є важливим кроком до зниження захворюваностi на рак молочної залози. Його рекомендується проводити один раз на мiсяць у перший тиждень пiсля менструацiї, оскiльки в цей перiод молочнi залози не збiльшенi та не напруженi. Самообстеження можна проводити у ваннiй кiмнатi перед дзеркалом та пiд час приймання душу. У разi виникнення будь-якої пiдозри Вам необхiдно наступного дня звернутися до спецiалiста iз захворювань молочної залози.

    
Огляд молочних залоз
     Станьте перед дзеркалом спочатку з опущеними, а потiм з пiднятими догори руками.
      
Звернiть увагу на такi ознаки:

    - Втягнення або випинання дiлянки шкiри;
    - втягнення соска;
    - змiна звичної форми або розмiру однiєї з молочних залоз;
    - наявнiсть жовтуватих або кров'янистих видiлень з соска;
    - почервонiння та припухлiсть дiлянок шкiри молочної залози.

самообстеження молочних залоз   
Прощупування грудей

прощупування грудей
   
Прощупування грудей здiйснюється у положеннi лежачи на спинi. Пiд лопатку зi сторони, що обстежується, пiдкладiть валик таким чином, щоб грудна клiтка була трохи пiднята. Пальпуйте кожну молочну залозу протилежною рукою. Уникайте грубого прощупування та захоплення великої дiлянки тканини молочної залози, оскiльки це може створити враження ущiльнення, якого насправдi немає. Обстеження проводиться у трьох положеннях:
:

    - рука з обстежуваного боку спрямована вздовж тулуба;
    - рука спрямована уверх за голову;
    - рука спрямована у бiк.


   
Пальцями другої руки молочну залозу пальпують у такий спосiб: ви можете вибрати круговi рухи (мал. 1); рухи по лiнiї вверх та вниз (мал. 2); клиноподiбнi рухи (мал. 3). Завжди пальпуйте молочнi залози в однiй i тiй самiй послiдовностi. Це допоможе Вам не пропустити жодної дiлянки, а також запам'ятати, якими Вашi молочнi залози звичайно ї на дотик. Окремо обстежуїться сосок. Його стискають мiж пальцями, починаючи з країв ареоли, для того, щоб переконатися, що з соска не з'являються видiлення (мал. 4).


самообстеження молочних залоз пальпація молочноі залози


   
Рекомендуемый материал по теме:
   
    - Массаж груди. Техника массажа молочных желез
    -
Ультразвуковое исследование (УЗИ) молочной железы
    -
Маммография для диагностики заболеваний груди
    -
Основные факторы риска развития рака молочной железыЗаболевания молочной железы
Злокачественные опухоли
Вся информация, размещенная на сайте, является интеллектуальной собственностью. Использование материалов в любой форме, без письменного разрешения запрещено.